De grafische opmaak van deze website is alleen zichtbaar in grafische browsers, die web standards ondersteunen. De inhoud van deze pagina is met alle browsers and apparaten toegankelijk. // This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

wireless-bijlmer.net
metro train line 54 entering bijlmer station

Welkom op wirelessbijlmer.net!

06.Jan.03 (wb initiatiefgroep) - Op deze pagina zullen we vanaf nu informatie over ons initiatief voor een wireless netwerk in de Bijlmermeer plaatsen. In het kader van dit initiatief willen wij twee doelen realiseren. We willen een wireless netwerk opzetten waarop culturele en sociale instellingen in de Bijlmermeer aangesloten kunnen worden om informatie, belden, geluid en video uit te wisselen, verder willen wij draadloos internet toegang voor Bijlmerbewoners aanbieden. hiervoor zal in het voorjaar een proefproject gerealiseerd worden waarin wireless internettoegang voor de bewoners van een nog te verkiezen hoogbouwflat aanbieden willen.
Op dit moment zijn we in gesprek met de bewonersraad, de eigenaar van de flats, het stadsdeel en andere belangstellende om deze plannen te realiseren. We hopen binnen korte termijn meer informatie over de concrete afloop van dit project geven te kunnen.
Meer informatie over ons project is in ons plan van aanpak die we bij het stadsdeel ingediend hebben te vinden.

Wireless Bijlmer - Plan van aanpak pilot project

10.Jan.03 (wb initiatiefgroep) - Het pilootproject wireless-bijlmer heeft tot doel te onderzoeken op welke manier draadloos internet in de Bijlmer effectief kan worden ingezet om de bewoners van de Bijlmer op het internet een voorsprong te geven. We willen in samenwerking met de bewoners een netwerk opbouwen dat later door hun zelf beheerd en gebruikt wordt. Volgens onze visie houdt dit in dat de netwerk infrastructuur het eigendom van de gebruikers wordt. (Hiervoor zal waarschijnlijk een vereniging van gebruikers of een stichting met de doelstelling het netwerk te onderhouden en aan alle bewoners beschikbaar te stellen opgericht moeten worden.) Er zijn twee manieren van gebruik van draadloos internet die wij tijdens dit pilootproject willen onderzoeken en aan de bewoners en socio-culturele instellingen willen aanbieden. [meer lezen]

Evaluatie van de door de bewoonersraad voorgestellde locaties voor het proefproject

20.Mar.03 (wb initiatiefgroep) - Op vrijdag 14 maart hebben wij de acht door de Bijlmer bewonersraad benoemde locaties voor het profproject naarder bekeken. hierbij is met name naar de technische mogelijkheden en beperkingen van de individuele flatgebouwen gekeken. op basis van dit verkennend onderzoek hebben we op 20 maart twee favorieten aan het Bijlmer bewonersraad gepresenteerd: de flats kruitberg en Gravenstein. volgens de huidige gegevens zijn alle twee flats geschikt voor het proefproject waarbij kruitberg vanuit technisch oogpunt duidelijk betere randvoorwaarden biedt. lees verder voor een complete weergave van ons bevindingen over de acht voorgestelde locaties. [meer lezen]

[back to top]