Mr. SABU

Mr. SABU
[October 2017 card]

DE GROTE SPECIALIST OP HET GEBIED VAN DE OCCULTE WETENSCHAP
Gave van over grootvader. Hulp op Afrikaanse traditionele
wetenschappelijke wijze.
leder die op dit moment een probleem heeft zoals
familieproblemen, liefde, werk, terugkeer van uw geliefde
en alle andere problemen.
Serieus werk, snel en doeltreffend. Resultaat in een week. Betaling na resultaat
NEEM CONTACT – ROTTERDAM WEST
TEL. 06 84 80 91 85 of 06 85 01 41 98