Mr. MALADO

Mr. MALADO

BETALING NA RESULTAAT. Ik stel mij voor:
een echt afrikaans, internationaal, zeer snelwerkend medium. Ik bied hulp bij: terugkeer van uw geliefde, uw carrière, examen, kans op geluk, sexuele impotentie, onvruchtbaarheid, slechte geesten, zelfs bij hopeloze problemen.
Payment after result. May I introduce myself:
I am a real african , international, very quick medium. I can help you with:
return of your beloved people or your lover, your
carrier, examen, chance of happines, sexual impotence, infertility or bad spirits, even when your problem is hopeless. I guarantee you a quick result
TEL. 020 – 4633802
06 – 20776853